Chương trình GO INTERNATIONAL PLUS 2019

25 tháng 9, 2019
Chương trình trao đổi GO INTERNATIONAL PLUS 2019 trong khuôn khổ dự án “Erasmus+ Key Action 107 (Mobility with Partner Countries)”

Chi tiết xem tại đây:

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁN BỘ/ GIẢNG VIÊN.pdf

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN.pdf


Chia sẻ