THÔNG TIN ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

22 tháng 3, 2022

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

TT

Khối ngành/Ngành học

Mã ngành

A

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH

 

 

Quản lý tài nguyên thiên nhiên* – chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ. (Chỉ xét điểm thi THPT quốc gia).

7908532

B

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG VIỆT

 

I.

Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn

 

 

Kế toán

7340301

 

Quản trị kinh doanh

7340101

 

Kinh tế

7310101

 

Công tác xã hội

7760101

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

 

Bất động sản

7340116

II. 

Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan

 

 

Thiết kế nội thất

7580108

 

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất)

 

III

Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan

 

 

Kiến trúc cảnh quan

7580102

IV

Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

 

 

Công nghệ sinh học

7420201

 

Thú y

7640101

V.

Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái

 

 

Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

7850101

 

Quản lý đất đai

7850103

 

Du lịch sinh thái 

7850104

VI.

Khối ngành Lâm nghiệp

 

 

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

 

Lâm sinh

7620205

VII.

Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin

 

 

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

7480104

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

 

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)

7580201

 

ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo Thạc sĩ

1

Lâm học

8620201

2

Quản lý tài nguyên rừng

8620211

3

Kỹ thuật chế biến lâm sản

8549001

4

Kỹ thật cơ khí

8520103

5

Kinh tế nông nghiệp

8620115

6

Khoa học môi trường

8440301

7

Công nghệ sinh học

8420201

8

Mỹ thuật ứng dụng

8210410

9

Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

8850101

10

Quản lý đất đai

8850103

11

Quản lý kinh tế

8310110

 

Đào tạo Tiến sĩ

1

Lâm sinh

9620205

2

Điều tra và Quy hoạch rừng

9620208

3

Kỹ thuật cơ khí

9520103

4

Kỹ thuật chế biến Lâm sản

9549001

5

Quản lý tài nguyên rừng

9620211

6

Kinh tế nông nghiệp

9620115

Các giấy tờ yêu cầu bao gồm​:

      -  Mẫu đăng ký.

      - Bằng công nhận chứng chỉ của cơ sở giáo dục nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp
     (nếu có).

      - Bảng điểm học tập.

      - Giấy khám sức khỏe của bệnh viện có trong vòng 6 tháng.

      - Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ có công chứng (nếu có).

      - Sơ yếu lý lịch.

      - Hồ sơ kinh nghiệm làm việc (nếu có).

     - Bảo hiểm, xác nhận tiêm chủng COVID.

Liên lạc hỗ trợ:   

     Mr. Nguyen Vu Giang

     International Cooperation Department (ICD)

    Tel: +84-974 229 128

    Email:giangnv@vnuf.edu.vn

 


Chia sẻ