CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 2018 18 tháng 9, 2018

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Đọc tiếp
LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 6 tháng 2, 2017

Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập từ tháng 1/8/2016 theo QĐ số 2169 ngày 26/7/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN. Phòng Hợp tác quốc tế đã trải qua một quá trình lịch sử 44 năm xây dựng và phát triển...

Đọc tiếp
CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ 4 tháng 4, 2017

Hội nhập quốc tế là tất yếu của sự phát triển, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người. Sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường cũng là động lực hàng đầu thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Quá trình này diễn ra dưới nhiều hình thức, cấp độ và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, theo tiến trình từ thấp đến cao. Hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia.....

Đọc tiếp