Sáng 17/5/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc và trao đổi học thuật với các chuyên gia Đài Loan.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Liên bang Đức (BMBF) đã tổ chức "Tài năng xanh - Diễn đàn Quốc tế về Năng lực Phát triển Bền vững" nhằm đẩy mạnh sự trao đổi quốc tế các ý tưởng về các giải pháp xanh từ năm 2009. Giải thưởng có sự bảo trợ của Bộ trưởng Johanna Wanka, vinh danh 25 nhà nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm..