Sáng 23/10/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia tổ chức GIZ do ông Dominic Stanculescu - Phó cố vấn trưởng dự án bảo tồn đa dạng sinh học GIZ làm trưởng đoàn.
Sáng 20/10/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với GS.TS. Max Krott - Trường Đại học Goetingen, CHLB Đức.