Chiều 12/7/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị Xây dựng và triển khai kế hoạch Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2017.
Chiều 12/6/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc và chia taybà Anke Stahl - Giám đốc Cơ quan trao đổi Hàn lâm CHLB Đức (DAAD) tại Việt Nam và TS. Tobias Matusch - chuyên gia của tổ chức GIZ công tác tại Trường.