LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

6 tháng 2, 2017
Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập từ tháng 1/8/2016 theo QĐ số 2169 ngày 26/7/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN. Phòng Hợp tác quốc tế đã trải qua một quá trình lịch sử 44 năm xây dựng và phát triển...

LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

           Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập từ tháng 1/8/2016 theo QĐ số 2169 ngày 26/7/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN. Phòng Hợp tác quốc tế đã trải qua một quá trình lịch sử 44 năm xây dựng và phát triển với tiền thân là Phòng Khoa học kỹ thuật được thành lập năm 1972 công tác nghiên cứu khao học bắt đàu triển khai rộng rãi thành phong trào toàn Trường.

          Năm 1980 Phòng được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học. Đầu những năm 1980 Nhà trường đã mở rộng quy mô đào tạo lưu học sinh Lào  và Căm Pu Chia, mỗi năm tiếp nhận 15-20 lưu học sinh.

          Giai đoạn 1980 đến 2008 công tác nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ trong toàn Trường. Nhà trường đã chủ trì hơn 80 đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, hàng trăm đề tài cấp Trường và đặc biệt   nhiều đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được giải thưởng  "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giải thưởng VIFOTEC.

          Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm và mở rộng, đã xây dựng và thực hiện nhiều dự án quốc tế: Dự án GCP 012 AUL do tổ chức AIDAB tài trợ về bồi dưỡng cán bộ; Dự án "Lâm nghiệp xã hội giai đoạn I"  dự án "Lâm nghiệp xã hội giai đoạn II" do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ; dự án SUCOF về đào tạo liên tục do Phần Lan tài trợ, dự án về đa dạng sinh học,…Triển khai hợp tác quốc tế về đào tạo với các trường đại học TU.Dresden, đại học tổng hợp Gottingen (CNLB Đức), mở rộng hợp tác với Học viện Lâm nghiệp Bắc Kinh, Học viện Lâm nghiệp Nam Kinh (Trung Quốc), các trường đại học Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản.v.v

          Ngày 8 tháng 7 năm 2008 Phòng Quản lý khoa học đã được đổi tên thành phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế. Phòng có chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác quản lý nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu khoa học; phiên dịch và biên dịch và thường trực hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.

          Giai đoạn 2008 đến 2016 với sự định hướng và quan tâm của lãnh đạo Trường công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã có những bước phát triển đột phá góp phần khẳng định vị thế đầu ngành về Lâm nghiệp của cả nước góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Các nhà khoa học đã thực hiên hơn 200 đề tài cấp Nhà nước, cấp ngành, cấp tỉnh; hơn 1000 đề tài cấp Trường, cấp khoa, bộ môn và thực hiện nhiều dự án quốc tế.

Công tác hợp tác quốc tế ngày càng phát triển mạnh và hiệu quả. Hiện nay Nhà trường đang hợp tác với 65 các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới và nhiều tổ chức quốc tế. Các chương trình đào tạo tiến tiến, chất lượng cao với Mỹ, Đức v.v đang là thế mạnh của Trường. Công tác xuất bản ngày các được các nhà khoa học chú trọng, hàng năm cán bộ Nhà trường xuất bản hơn 200 bài báo, trong đó có hơn 20 bài báo quốc tế.

          Đến ngày 1 tháng 8 năm 2016 Phòng hợp tác quốc tế được thành lập với chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của Nhà trường.

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

Thời gian

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

1972-1974

PGS.TS. Trần Công Hoan

 

1980-1985

GS.TS. Ngô Quang Đê

 

1985-1989

GS.TS.Ngô Quang Đê

PGS.TS. Hoàng Thúc Đệ

1989-1990

PGS.TS. Hoàng Thúc Đệ

 

1990-1994

GS.TS. Phùng Ngọc Lan

PGS.TS. Vũ Nhâm

1994-2004

PGS.TS. Vũ Nhâm

TS. Lê Tấn Quỳnh

2004-2005

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi

ThS. Đỗ Thị Ngọc Bích

2005-2006

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi

PGS.TS. Lê Trọng Hùng

ThS. Đỗ Thị Ngọc Bích

2006-2007

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi

TS. Nguyễn Đình Hải

ThS. Đỗ Thị Ngọc Bích

2007-2008

PGS.TS. Phạm Văn Chương

ThS. Đỗ Thị Ngọc Bích

TS. Nguyễn Đình Hải

2008-2011

PGS.TS. Phạm Văn Chương

ThS. Đỗ Thị Ngọc Bích

2011- 2013

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

ThS. Đỗ Thị Ngọc Bích

2013-2015

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

PGS.TS. Lê Xuân Phương

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm

2015-2016

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm

PGS. TS. Lê Xuân Phương

2016 - nay

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm

PGS. TS. Lê Xuân Phương

TS. Trần Thị Thu Hà

 

 


Chia sẻ