Thông báo học bổng Chính phủ Nhật Bản - MEXT Scholarship 2021

2 tháng 6, 2020
THÔNG BÁO: Tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2021

THÔNG BÁO: Tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2021:

   1. Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS)
   (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1986, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) đại học)
 
   2. Lưu học sinh đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS)
   (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)
 
   3. Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS)
   (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)
 
   4. Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS)
   (Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)


Lịch tuyển sinh này có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Năm 2020
Tháng 5
Bắt đầu thông báo tuyển sinh
29/06/ - 30/06/2020 Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Cuối tháng 07 Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết
Trung tuần tháng 8 Thi viết
Đầu tháng 9 Thông báo kết quả vòng thi viết và lịch thi vấn đáp
Trung tuần tháng 9 Thi vấn đáp
Tháng 10 Thông báo kết quả thi vấn đáp
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 11 năm 2020 ~ tháng 1 năm 2021
Sau đại học: tháng 11 năm 2020 ~ tháng 6 năm 2021
Vòng tuyển chọn tại Nhật Bản
Năm 2021
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 1
Sau đại học: tháng 6
Thông báo kết quả tuyển chọn cuối cùng
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 4 Lên đường sang Nhật Bản
Sau đại học: tháng 9 hoặc tháng 10 Lên đường sang Nhật Bản

 

Nguồn: JP Embassy 


Chia sẻ