Thông báo tham dự khóa học hè tại Đại học quốc gia Kangwon Hàn Quốc

4 tháng 4, 2017
Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi sinh viên giữa trường Đại học quốc gia Kangwon - Hàn Quốc (KNU) và Trường Đại học Lâm nghiệp...

              Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi sinh viên giữa trường Đại học quốc gia Kangwon - Hàn Quốc (KNU) và Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường KNU sẽ tổ chức khóa học hè lâm nghiệp quốc tế lần thứ 5 nhằm tìm hiểu về rừng và môi trường tại Hàn Quốc dành cho sinh viên các trường đối tác nước ngoài của KNU trong đó có sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp.

              Xem chi tiết thông báo tại đây.


Chia sẻ