Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-Ga-Ri năm 2018

22 tháng 1, 2018

         Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ giáo dục và Đào tạo Việt nam và Bộ Nguồn nhân lực Hungary cho các năm 2016 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện hiệp định tại Hungary năm 2018 như sau: chi tiết xem tại link


Chia sẻ