Thực địa Vườn thực nghiệm Núi Luốt Đại học Lâm nghiệp

18 tháng 12, 2018
Ngày 18/12/2018 Các chuyên gia tham dự chương trình Hội thảo "Water and Carbon Management in Forested Watershed - Application Advanced Technologies" đã có buổi thực địa tại Vườn thực nghiệm Núi Luốt - Đại học Lâm nghiệp. Sau đó tham dự cuộc họp bàn chiến lược hợp tác dự án tiếp theo.

Các chuyên gia đã có chuyến đi thực địa và tham quan Vườn thực nghiệm núi Luốt từ 9h00 sáng với sự có mặt của các chuyên gia GS.TS. Richard Harper, Trưởng khoa Khoa học sự sống Đại học Murdoch, Úc; TS. John Ruprecht , Đại học Murdoch; GS. Diomedes Arena Racelis – Đại học Los Banos Philipine; GS. TS. Ahmad Maryudi,  Đại học Gadjah Mada Indonesia; và chuyên gia ông Tomas Zuklin - VNUF. 

Ảnh chụp tại Ngã tư thứ nhất - Rừng thực nghiệm Núi Luốt - Đại học Lâm nghiệp.

Sau chuyến thực địa, các chuyên gia tiếp tục cuộc họp bàn về vấn đề chuyên môn của buổi Hội thảo và dự án hợp tác tiếp theo trong tương lai. 

Cuộc họp thân mật, trao đổi hợp tác các bước tiếp theo trong dự án.
 


Chia sẻ