Làm việc với Công ty tư vấn Paikkatieto konsultit Oy Phần Lan

24 tháng 10, 2022
Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Lâm nghiệp có buổi làm việc với Công ty tư vấn Paikkatieto konsultit Oy Phần Lan.

Tiếp và làm việc với đoàn có: PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng phụ trách KHCN và HTQT; GS.TS. Hoàng Văn Sâm - Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Lê Xuân Phương - Phó phòng hợp tác quốc tế và các chuyên viên của phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc PGS.TS. Phùng Văn Khoa chào mừng ông Kari Mikkonen đến thăm trường và bàn về các cơ hội hợp tác giữa Nhà trường và Công ty trong những dự án sắp tới.

Công ty tư vấn Paikkatieto konsultit Oy Phần Lan là một công ty tư vấn công nghệ chuyên về lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý (GIS). Ông Kari Mikkonen đã trình bày về các giải  pháp mà công ty ông đã cùng phối hợp triển khai tại dự án FORMIS cũng như các giải pháp quản lý ứng dụng GIS thông qua hệ thống hình ảnh vệ tinh và bản đồ mà Công ty đang phát triển, qua đó mong muốn phối hợp cùng Trường Đại học Lâm phối hợp triển khai một số dự án liên quan, trong đó có dự án phát triển du lịch sinh thái và ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng.

GS.TS. Hoàng Văn Sâm đề xuất bổ xung các dữ liệu chuyên sâu liên quan tới các khu vực rừng đặc dụng, rừng trồng sản xuất để tối ưu hóa tiềm năng của hệ thống bản đồ vệ tinh mà công ty đã và đang xây dựng.

Một số hình ảnh buổi làm việc


Chia sẻ