Thông báo chương trình học bổng KOICA năm 2022

11 tháng 3, 2022

Chương trình học bổng KOICA năm 2022 bao gồm:

  •  28 chương trình đào tạo thạc sĩ
  •  2 chương trình đào tạo tiến sĩ

Đối tượng: là công chức viên chức cơ quan nhà nước.

Thông tin chi tiết về từng chương trình có thể tham khảo tại địa chỉ http://koica.go.kr/ciat/index.do.

(Lịch xét tuyển và ngày đi học có thể thay đổi tùy theo diễn biến của đại dịch COVID-19).

 

Hạn nộp hồ sơ: 

Hồ sơ dự tuyển cần thực hiện đúng theo tài liệu hướng dẫn kèm theo và gửi đến Văn phòng KOICA Việt Nam trước ngày 18/3/2022.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập tại đây
 

File đính kèm: Application Guideline 2022

 

Nguồn: Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo


Chia sẻ