Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bun-ga-ri năm 2022

5 tháng 4, 2022

Thông tin chung về chương trình học bổng

Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

Chính phủ Bun-ga-ri cấp 02 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ, 02 học bổng tiến sĩ, 02 học bổng thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học và 02 học bổng thực tập ngôn ngữ.

Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: từ 03 năm đến 04 năm học;
- Chương trình thạc sĩ: từ 01 năm đến 02 năm học;
- Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm;
- Chương trình thực tập sinh sau đại học hoặc nghiên cứu khoa học: từ 03 tháng đến 09 tháng;
- Chương trình thực tập ngôn ngữ: từ 06 tháng đến 01 năm.

Chế độ học bổng
Chính phủ Bun-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế, bố trí chỗ ở trong ký túc xá và học bổng theo quy định của phía Bun-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Bun-ga-ri.

Thời hạn đăng ký dự tuyển đến hết ngày 29/4/2022.


Thông tin chi tiết xem tại đây : http://icd.edu.vn/372/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-bungari-nam-2022.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/2025.

Tải về:

Thông báo tuyển sinh

Các phụ lục và biểu mẫu

Nguồn: Cục HTQT, Bộ GD&ĐT


Chia sẻ