Chiều 01/3/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Liên bang miền Bắc nước Nga (NArFU).
HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND
EXCHANGE / FELLOWSHIP PROGRAM 25/02/2019
Học bổng Chính phủ New Zealand 
Học bổng của Chính phủ Nhật Bản được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT), dành cho các cấp học từ Đại học, Thạc sĩ cho tới Nghiên cứu sinh luôn.
Học bổng Chính phủ Australia
EXCHANGE / FELLOWSHIP PROGRAM 22/02/2019
Học bổng Chính phủ Australia là học bổng uy tín được Chính phủ Australia trao cho các ứng viên học bậc Thạc sỹ và nhập học năm 2020. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN