Sáng 15/11/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tổng cục Lâm nghiệp Đài Loan có ông Wang Chao-Huan Giáo sư của Sở Lâm nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Quốc gia I-Lan
Buổi tọa đàm chia sẻ về Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam - EU và định hướng Hợp tác quốc tế của Tổng cục Lâm nghiệp. Hiệp định VPA/ FLEGT mở ra nhiều cơ hội đối với ngành Lâm nghiệp đặc biệt đối với Lâm sản Gỗ xuất khẩu vào thị trường thế giới. Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Tổng cục Lâm nghiệp, chiều 08/11/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức buổi tọa đàm về Hiệp định VPA/FLEGT và định hướng Hợp tác Quốc tế của Tổng cục Lâm nghiệp
Sáng 29/10/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy ngoại ngữ thuộc Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.
Trong 02 ngày 25-26/10/2018, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp với Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học Đức tiến hành tổ chức Hội thảo quốc tế: Tự chủ trường đại học.

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN