HỌC BỔNG INVEST YOUR TALENT CỦA BỘ NGOẠI GIAO ITALIA NĂM HỌC 2021-2022

5 tháng 3, 2021

Đối tượng: sinh viên đã tốt nghiệp đại học và dự định đăng ký các khoá Master học bằng tiếng Anh tại Ý ngành:

Kinh tế - Quản lý

Kỹ thuật - Công nghệ

Kiến trúc - Design

Mức hỗ trợ học bổng: Miễn học phí + 8000 Euro/năm

Thời gian nộp hồ sơ: 03/03/2021 - 26/03/2021

Để biết thêm thông tin chi tiết các bạn theo dõi và apply tại: investiyourtalentapplication.esteri.it 

 


Chia sẻ