Học bổng dành cho công dân Việt Nam học bậc Thạc sỹ tại Austrlia. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương, nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu. Ứng viên còn có thể học khóa học liên kết ngành Kinh tế học Quốc tế và Phát triển; Thạc sỹ Kinh tế Môi trường và Tài nguyên. Xem chi tiết tại: australiaawardsvietnam.org.

1. Quyền lợi

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:

 • Vé máy bay khứ hồi
 • Trợ cấp ổn định ban đầu, cấp một lần khi mới sang Australia
 • Toàn bộ học phí
 • Hỗ trợ sinh hoạt phí
 • Chương trình học chuẩn bị
 • Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thời gian học
 • Hỗ trợ học tập bổ sung
 • Trợ cấp nghiên cứu thực địa (chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học)

2.Lĩnh vực học tập ưu tiên

 • Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và đổi mới sáng tạo)
 • Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý logistic)
 • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải)
 • Giáo dục (quản lý giáo dục, quản lý giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu giáo dục)
 • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
 • Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý kinh du lịch bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, công nghệ nông nghiệp, tiếp cận thị trường quốc tế, y tế động vật- thực vật- thủy sản)
 • An ninh Biển (đánh cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lý)
 • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (an ninh mạng, công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
 • Khuyết tật (công tác xã hội, giáo dục đặc biệt)
 • Biến đổi khí hậu (giảm thiểu ảnh hưởng thiên tai)

Các ngành học khác được xem xét dựa trên thành tích cá nhân. Chính phủ Australia và Việt Nam sẽ đánh giá theo định kỳ và sửa đổi những lĩnh vực học tập ưu tiên của học bổng. Chi tiết xem tại: australiaawardsvietnam.org.

3. Tiêu chí hợp lệ

Ứng viên phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu trong cuốn Sổ tay Chính sách học bổng, link tải: dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx

 Ngoài những tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:

 • Phải có bằng Đại học chính quy
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ những ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem ở phần mô tả)
 • Không xin học bằng Thạc sĩ thứ hai.

Các điều kiện cụ thể

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn

 • Là người khuyết tật
 • Đến từ địa phương nghèo hoặc dân tộc thiểu số

4. Thời gian nộp hồ sơ

Hồ sơ nhập học năm 2020

Ngày mở : 1 tháng 2 năm 2019

Ngày đóng : 30 tháng 4 năm 2019

5.Quy trình nộp: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: australiaawardsvietnam.org.

6.Tài liệu kèm theo

 

7. Quy trình xét tuyển: Sau khi xét các tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Nếu vượt qua sẽ tham gia vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh. Ứng viên được đánh giá dựa trên :

 • Năng lực học tập
 • Tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy các mối quan hệ Việt Nam – Australia
 • Năng lực chuyên môn và tổ chất lãnh đạo

Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào tháng 7 năm 2019.


Chia sẻ