Học bổng sẽ chia ra 7 loại sinh viên và điều kiện apply cho mỗi loại sinh viên là:

– Sinh viên nghiên cứu (Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh): dưới 35 tuổi và đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

– Sinh viên đào tạo giáo viên: dưới 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành Sư phạm. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghề.

– Sinh viên đại học: từ 17-25 tuổi, đã học xong THPT.

– Sinh viên nghiên cứu về Nhật Bản: 18-30 tuổi. Chương trình học phải liên quan đến Tiếng Nhật hoặc văn hóa Nhật.

– Sinh viên đại học công nghệ: 17-25 tuổi.

– Sinh viên đại học đào tạo ngành: 17-25 tuổi.

– Sinh viên chương trình lãnh đạo trẻ (YLP).

Chi tiết xem tại https://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-20.html?fbclid=IwAR2Zs1y9Sx3X2ZW7mEM8whzoReHNTfLfmsU2_MeHbkqT7Q54LWwsko-B4cs

hoặc 
https://hannahed.co/hoc-bong-chinh-phu-toan-phan-nhat-ban-mext-moi-bac-hoc%F0%9F%87%AF%F0%9F%87%B5%F0%9F%87%AF%F0%9F%87%B5%F0%9F%87%AF%F0%9F%87%B5/

 


Chia sẻ