ĐỐI TÁC CHÂU MỸ

6 tháng 4, 2019

Châu Mỹ

STT

Đối tác

Ghi chú

Hoa Kỳ

1

Colorado State University

Ký Bản Hợp tác (MoU)

2 Oregon State University Ký Bản Thỏa thuận

3

Montana University

Ký Bản Hợp tác (MoU)

4 Michigan University  Ký Bản Hợp tác (MoU)
5 Northern Arizona University  

Canada

6

The University of British Columbia

Ký Bản Hợp tác (MoU)
7 Selkirk College, Canada; University College of the Fraser Valley, Canada Ký Bản Hợp tác (MoU)
 

Chia sẻ