Làm việc với đoàn chuyên gia tổ chức GIZ 27 tháng 10, 2017

Sáng 23/10/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia tổ chức GIZ do ông Dominic Stanculescu - Phó cố vấn trưởng dự án bảo tồn đa dạng sinh học GIZ làm trưởng đoàn.

Đọc tiếp