Thông báo tìm kiếm ứng viên PhD theo dự án Tre tại CHLB Đức

18 tháng 4, 2019
Ứng viên sẽ nhận được học bổng từ Đại học Khoa học Ứng dụng Rhine-Waal ở Kleve và Kamp-Lintfort, CHLB theo Dự án BambooValue WP4 (Chuyển giao công nghệ và đổi mới).

Đại học Khoa học Ứng dụng Rhine-Waal ở Kleve và Kamp-Lintfort, CHLB Đức thông báo tìm kiếm ứng viên cho vị trí PhD/ nghiên cứu sinh theo Dự án BambooValue WP4 (Chuyển giao công nghệ và đổi mới).

* Ứng viên ứng tuyển thành công sẽ tiến hành nghiên cứu thực địa tại Việt Nam.

* Chi tiết xem tại:  https://karriere.hochschule-rhein-waal.de/jobposting/701287e1070fce22393a56a6b60aad84ab4da18c0

* Hạn cuối: 12.05.2019


Chia sẻ