HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND

25 tháng 2, 2019

Học bổng Chính phủ New Zealand cho niên khóa 2020 đã bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/2/2019. Hạn chót cho tới ngày 28/3/2019.

– Bậc học: Thạc Sỹ + Tiến Sỹ
– Giá trị học bổng: TOÀN PHẦN
– Hồ sơ: Online
– Số lượng: 30 suất 
– Deadline: 28.03.2019
– Link: 
https://hannahed.co/hoc-bong-toan-phan-chinh-phu-newzeand-2019/ 
– Không cần xin Admission của trường trước

6 điều nên làm khi tìm hiểu về học bổng này:
https://hannahed.co/6-viec-nen-lam-truoc-khi-nop-hoc-bong-n…

Video về học bổng với 1 số tips hay:
Link: https://youtu.be/GjAl8Egk7SA


Chia sẻ