Chiều 12/6/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc và chia taybà Anke Stahl - Giám đốc Cơ quan trao đổi Hàn lâm CHLB Đức (DAAD) tại Việt Nam và TS. Tobias Matusch - chuyên gia của tổ chức GIZ công tác tại Trường.
Trong 02 ngày 05-06/6/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam (GIZ) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Nguyên tắc và Tiêu chuẩn về Môi trường của Quản lý rừng bền vững”.
Chiều 31/5/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Giới thiệu về các phần mềm chuyên dụng phục vụ học Tiếng Anh và kiểm tra online và tặng một số tài khoản học Tiếng Anh cho cán bộ, sinh viên của Nhà trường.
Sáng 18/5/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ Công ty TNHH Minami Fuji, Nhật Bản.