Tin nổi bật Tin nổi bật

Nhằm thúc đẩy việc trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức trên thế giới, ngày 16/10/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo trao đổi hợp tác và giao lưu văn hóa giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO).
Sáng 05/10/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi sinh hoạt học thuật và làm việc với chuyên gia Trường Đại học Murdoch, Úc.
Sáng 03/10/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Trường Đại học Rome, Cộng hòa Italia và Trung tâm bảo tồn Rùa, Cộng hòa Pháp.
Sáng 02/10/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm với đoàn công tác Văn phòng Hessen tại Việt Nam do TS. Bùi Công Thọ - Trưởng Đại diện Văn phòng làm trưởng đoàn.