Ngày 18/12/2018 Các chuyên gia tham dự chương trình Hội thảo "Water and Carbon Management in Forested Watershed - Application Advanced Technologies" đã có buổi thực địa tại Vườn thực nghiệm Núi Luốt - Đại học Lâm nghiệp. Sau đó tham dự cuộc họp bàn chiến lược hợp tác dự án tiếp theo.
Ngày 17 tháng 12 năm 2018 Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Đại học Murdoch - Úc đồng tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý lưu vực và carbon rừng.
Chiều 13/12/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia tổ chức GIZ do bà Kristen Hegener - Cố vấn trưởng làm trưởng đoàn.
Nhằm mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp, Chiều 11/12/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Đại học Kagoshima, Nhật Bản và Công ty USOL Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Lâm nghiệp.

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN