Khóa học miễn phí International Online IT School 12-16 October 2020

24 tháng 9, 2020
Cơ hội học tập miễn phí về lĩnh vực ứng dụng IT trong lâm nghiệp

Đây là cơ hội học tập miễn phí dành cho các bạn quan tâm về lĩnh vực ứng dụng IT trong lâm nghiệp, đặc biệt liên quan đến IoT, AI và blockchain technologies.

Chương trình được tổ chức bởi Northern Arctic Federal University (narfu), CHLB Nga

Đối tượng: là Sinh viên đại học hoặc Học viên Cao học trường Đại học Lâm nghiệp

Thời gian học: từ 12/10/2020 đến 16/10/2020

Học trực tuyến qua ứng dụng Zoom

Hạn đăng ký: 25/9/2020

Liên hệ qua Email: phuonglx@vnuf.edu.vn

Thông tin chi tiết: https://itfest.narfu.ru/it-school/programme/

Link đăng ký: https://itfest.narfu.ru/it-school/registration/


Chia sẻ