KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO LẦN THỨ 3 “MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG & KINH TẾ SINH HỌC VIỆT NAM - CHÂU ÂU” TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN ERASMUS.

3 tháng 6, 2021
Chiều ngày 31/5/2021 khóa đào tạo “Quản lý rừng bền vững và Kinh tế sinh học” đã khai giảng chính thức khóa đào tạo lần thứ 3 thuộc dự án Erasmus “Mạng lưới đào tạo Quản lý rừng bền vững và Kinh tế sinh học Việt Nam - Châu Âu” do Hội đồng Châu Âu (EC) tài trợ.

Tham dự buổi khóa đào tạo trực tuyến mùa 3 gồm có 82 giảng viên và sinh viên đến từ 6 trường đại học trong và ngoài nước, gồm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Việt Nam (VNU), Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF), Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF); Đại học Eberswalde - CHLB Đức (HNE); Đại học Valladolid - Tây Ban Nha (UV) và Đại học Khoa học ứng dụng Đông Nam - Phần Lan (XAMK). Năm nay do điều kiện COVID nên khóa học được tổ chức online do trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chủ trì.

Tại phiên khai mạc TS. Kevin Bieler (HNEE) - điều phối dự án đã báo cáo tóm tắt dự án và chương trình khóa học, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên rừng và việc quản lý rừng bền vững, kết hợp phát huy các giá trị nhiều mặt của rừng, đặc biệt kinh tế sinh học từ nguồn tài nguyên có khả năng tự tái tạo. Khóa đào tạo diễn ra trong 3 tuần từ 31/5 đến 18/6/2021 với các nội dung giảng dạy 12 (module) môn học trong chương trình cung cấp kiến thức học thuật, các kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản liên quan đến lĩnh vực quản lý rừng bền vững và phát triển kinh tế sinh học.

Dự án ERASMUS thuộc Mạng lưới đào tạo "Quản lý rừng bền vững và Kinh tế sinh học Việt Nam - Châu Âu" được hỗ trợ bởi Tổ chức Giáo dục Đại học quốc tế (HEI) với sự tham gia của 3 trường đại học của Châu Âu (Đại học Eberswalde - CHLB Đức, Đại học Valladolid - Tây Ban Nha và Đại học Khoa học ứng dụng Đông Nam - Phần Lan) và 3 trường đại học của Việt Nam (gồm Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội). Không chỉ hướng tới việc xây dựng một chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ quốc tế về quản lý rừng bền vững và kinh tế sinh học, đây đồng thời cũng là cơ hội tăng cường năng lực trong đào tạo, nghiên cứu của các trường thành viên trong mạng lưới về lĩnh vực quản lý rừng bền vững và kinh tế sinh học.  

Khóa học đầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019, khóa học thứ 2 được tổ chức tại Đại học Đại học Valladolid - Tây Ban Nha và đây là khóa học thứ 3 được triển khai trong khuôn khổ của Dự án sau gần 4 năm xây dựng và vận hành.  Trường Đại học Lâm nghiệp tham gia giảng dạy 03 môn học: Kinh tế tài nguyên rừng do PGS.TS Trần Thị Thu Hà giảng dạy; Quản lý vườn quốc gia và bảo tồn đa dạng sinh học do GS.TS. Hoàng Văn Sâm giảng dạy và môn Điều tra và sinh khối rừng do TS. Bùi Mạnh Hưng giảng dạy.

Một số hình ảnh hôm khai mạc khóa đào tạo


Chia sẻ