HỌC BỔNG DAAD-SEARCA 2021-2022

20 tháng 1, 2021
Chương trình Học bổng DAAD-SEARCA trong nước / trong khu vực năm 2021-2022 với mục đích bồi dưỡng các hệ thống giáo dục đại học mạnh mẽ, theo định hướng năng lực quốc tế ở Đông Nam Á đóng góp vào sự phát triển bền vững. Có tối đa 46 học bổng mới sẽ được cấp cho các nghiên cứu Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ liên quan đến phát triển cho những cá nhân có kế hoạch theo đuổi sự nghiệp giảng dạy và / hoặc nghiên cứu tại một cơ sở giáo dục đại học ở Đông Nam Á.

Hạn nộp hồ sơ: 16/1/2021
Chi tiết xem tại đây: https://www.searca.org/daad-scholarship


Chia sẻ