Chương trình tập huấn quốc tế “Locally Controlled Forest Restoration – A governance and market oriented approach for resilient landscapes" (LoCoFoRest)

18 tháng 2, 2022
Thông báo chương trình tập huấn Dự án LoCoFoRest 'Locally Controlled Forest Restoration – A governance and market oriented approach for resilient landscapes"

Thông báo chương trình tập huấn quốc tế lần thứ hai về 'Locally Controlled Forest Restoration – A governance and market oriented approach for resilient landscapes (LoCoFoRest)" (Chi tiết xem tại đây www.locoforest.se)


Mục tiêu

LoCoFoRest sẽ xây dựng năng lực cho các tổ chức và tổ chức quốc gia, khu vực và địa phương. Chương trình sẽ cung cấp cho người tham gia các kỹ năng và kiến thức để làm phong phú thêm năng lực của tổ chức của họ để hỗ trợ cộng đồng địa phương và các doanh nhân làm cho việc phục hồi rừng và cảnh quan có thể mở rộng và tận dụng các chuỗi giá trị mới cũng như nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế thiên hướng

Đối tượng (Who can participate?)

- Các đơn vị quốc gia, khu vực và địa phương; các tổ chức xã hội, đơn vị cá nhân học thuật và làm việc về lĩnh vực phục hồi rừng, chế biến lâm sản, quản lý dịch vụ hệ sinh thái rừng và quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý nước và đa dạng sinh học.
- Ứng viên là các cá nhân làm việc trong các tổ chức và cơ sở này và cần có sự chấp thuận của chủ lao động.

- Là công dân của các quốc gia Burkina Faso, Ethiopia, CHDCND Lào, Nepal, Thái Lan và Việt Nam.

Chương trình đào tạo

Chương trình có 5 phần: 

COMPONENT 1 – START-UP MEETING AND ONLINE COURSE
COMPONENT 2 – INTENSIVE MID-TERM WORKSHOP
COMPONENT 3 – MENTORED CHANGE PROJECT
COMPONENT 4 – REGIONAL/NATIONAL FINAL MEETING FOR CP REPORTING
COMPONENT 5 – ALUMNI PLATFORM AND ALUMNI SEMINARS

Dự án LoCoFoRest được thực hiện từ 2021-2025

Đối tác và nhà tài trợ

Cơ quan Lâm nghiệp Thụy Điển (SFA) là đơn vị tổ chức chính với sự hợp tác của Viện Nước Quốc tế Stockholm (SIWI) và Quỹ Đổi mới Sinh thái (EIF). Chương trình được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida).

Hạn đăng kí đến ngày 04/4/2022

How to Apply?
Hồ sơ gửi về emal: locoforest.apply@skogsstyrelsen.se

Leaflet.pdf

Application form.pdf


Chia sẻ