Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF) và Đại học tổng hợp liên bang miền Nam Nga (SFedU).

6 tháng 6, 2022
Nhằm tăng cường hợp tác, Ngày 02/6/2022 Hiệu trưởng hai trường đã nhất trí ký kết Thỏa thuận hợp tác trên cơ sở tôn trọng và lợi ích chung trong các lĩnh vực trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên, thực hiện các dự án nghiên cứu chung, phát triển chương trình đào tạo chung, tổ chức các khóa thực tập sinh, chia sẻ ấn phẩm khoa học và các thông tin chuyên ngành.

Trường Đại học tổng hợp Nam Liên bang là trường đại học lớn nhất ở phía Nam nước Nga được thành lập bởi chính phủ liên bang Nga, có lịch sử lâu đời từ năm 1915. Trường nằm trong 2 thành phố của tỉnh Rôxtôv đó là Rôxtôv trên sông Đông và Taganrog. Hiện nay trường đang đào tạo gần 50.000 học viên. Trường cung cấp 219 chương trình đào tạo cho các hệ cử nhân, thạc sỹ, chuyên gia, trong số đó có các môn khoa học tự nhiên như Sinh học, Thổ nhưỡng học, Toán học, Công nghệ thông tin, Vật lý, Hoá và các ngành khác; các ngành xã hội nhân văn như: kinh tế, luật, ngữ văn và báo chí, lịch sử, xã hội học, tâm lý học và triết học.. v.v.; các ngành kĩ thuật như: chế tạo công cụ kĩ thuật vô tuyến, vật lý vô tuyến điện, điện tử, các hệ thống thống tin và công nghệ Nano…

Trường cũng có 124 chuyên ngành đào tạo sau đại học (phó tiến sỹ và tiến sỹ).  Ở trường Đại học Nam Liên bang có khoa đào tạo dự bị dành cho công dân nước ngoài. Việc dạy ở trường được thực hiện bằng tiếng Nga do chương trình khoa dự bị có tính đến sinh viên nước ngoài không biết nước Nga cấp độ 1, là cấp độ cần thiết cho việc thi vào.

Nhằm tăng cường hợp tác, Ngày 02/6/2022 Hiệu trưởng hai trường đã nhất trí ký kết Thỏa thuận hợp tác trên cơ sở tôn trọng và lợi ích chung trong các lĩnh vực trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên, thực hiện các dự án nghiên cứu chung, phát triển chương trình đào tạo chung, tổ chức các khóa thực tập sinh, chia sẻ ấn phẩm khoa học và các thông tin chuyên ngành.

Thông tin thêm về trường SFedU:

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABO/N12394/P


Chia sẻ