Đội ngũ các Giáo sư/Tiến sĩ/Giảng viên của Đại học Lâm nghiệp.

24 tháng 3, 2019
Các vị Giáo sư/Tiến sĩ/Giảng viên của Đại học Lâm nghiệp hiện tại đang giảng dạy tại Trường và đã từng đi học ở nhiều nước trên thế giới.

 

Ảnh chân dung giảng viên Thông tin Trường  Quốc gia học tập 

GS.TS. Trần Văn Chứ

Email: tvchuvfu@gmail.com hoặc chutv@vnuf.edu.vn

Lĩnh vực:  Chế biến lâm sản, Ván nhân tạo, Khoa học môi trường, Trang trí nội thất, Biến tính gỗ, Công nghệ vật liệu.

CV

VNUF Việt Nam

PGS.TS. Bùi Thế Đồi 

- Chuyên môn: Sinh thái rừng và lâm sinh

- Email: buithedoi@gmail.com or doibt@vnuf.edu.vn

-  Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Bang Colorado .

CV   

Đại học Bang Colorado Hoa Kỳ
 

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

- Chuyên môn: Quản lý Lưu vực, Quản lý tài nguyên nước, Thống kê môi trường, Công nghệ quản lý Môi trường, Thủy văn, Viễn thám GIS.

- Email: khoaduongfuvcsu@gmail.com

- Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Bang Colorado

- CV   

Đại học Bang Colorado

PGS.TS.Lê Xuân Trường

- Chuyên môn: Sinh thái rừng, Lâm sinh, REDD +, Phát triển nông thôn và Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Email: truongvfu@gmail.com

- Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ.

CV   

Đại học Bang Colorado

PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh

- Chuyên môn: giám sát đa dạng sinh học, giới thiệu về thống kê sinh học, xác định động vật hoang dã, sinh học bảo tồn, quản lý động vật hoang dã

- Email: vutienthinh@hotmail.com

- Tiến sĩ từ Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ.

CV   

Đại học Bang Colorado

GS.TS. Hoàng Văn Sâm

- Chuyên môn: Phân loại thực vật; Quản lý vườn quốc gia; Đa dạng thực vật và bảo tồn, bảo tồn đa dạng sinh học; Lâm sản ngoài gỗ; người dân địa phương và tài nguyên rừng.

- Email: samhv@vnuf.edu.vn

- Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Leiden

CV tiếng Việt CV tiếng Anh

Đại học Leiden Hà Lan
 

PGS.TS.Trần Thị Thu Hà

- Chuyên môn: Chính sách và kinh tế rừng; Quản trị môi trường; Quan hệ công chúng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

- Email: hattt@vnuf.edu.vn

- Tốt nghiệp Tiến sĩ Đại học Wageningen (WUR)

CV   

Đại học Wageningen (WUR)

TS. Dương Thị Bích Ngọc
- Chuyên môn KH&CN môi trường

- Email:

- Tốt nghiệp :
+ Thạc sĩ Học viện Đào tạo môi trường nước 2011
+ Tiến sĩ ĐH Radboud Nijmegen 2018

- CV

Học viện Đào tạo môi trường nước,
ĐH Radboud Nijmege
       

TS. Bùi Mạnh Hưng

- Chuyên môn: Phân tích dữ liệu, kiểm kê rừng, tăng trưởng và cấu trúc rừng, mô hình sinh thái, phục hồi rừng, năng suất rừng, sinh thái rừng và lâm sinh, bản đồ số, GIS và viễn thám, bảo tồn đa dạng sinh học thực vật.

- Email: hungbm@vnuf.edu.vn

- Tốt nghiệp Tiến sĩ  Đại học Công nghệ Dresden

CV 

Đại học Công nghệ Dresden CHLB Đức
 

TS.Nguyễn Hồng Hải

-Chuyên môn: Sinh thái rừng, động lực rừng, thống kê không gian, Phân tích mô hình điểm không gian áp dụng trong sinh thái học thực vật.

- Email: Nguyenhonghai1974@yahoo.com

- Tiến sĩ từ Đại học Georg-August Göttingen.​.​

CV   

Đại học Georg-August Göttingen

PGS.TS.Phạm Minh Toại

- Chuyên môn: Sinh thái rừng, Lâm nghiệp nhiệt đới và Lâm nghiệp, Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ Rừng

- Email: toaifuv@gmail.com

- Tiến sĩ từ Đại học Georg-August Göttingen.​

CV   

Đại học Georg-August Göttingen

TS. Cao  Thị Thu Hiền

-Chuyên môn: Sinh trắc học, Kiểm kê rừng, Động lực học rừng.

- Email: caohien7983@gmail.com

- Tiến sĩ từ Đại học Georg-August Göttingen.​

CV

Đại học Georg-August Göttingen
 

TS. Trần Việt Hà

- Chuyên môn: Sinh thái rừng; Lâm nghiệp nhiệt đới; Quản lý rừng bền vững; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch và phát triển nông thôn

- Email: viethavfu@gmail.com

- Tiến sĩ từ Đại học Georg-August Göttingen.​

CV   

Đại học Georg-August Göttingen
 

TS. Trần Văn Tưởng

- Chuyên môn: Khoa học Lâm nghiệp

- Email: 

- Tiến sĩ từ Đại học Freiburg

- CV  

Đại học Freiburg
 

TS. Nguyễn Thế Dũng

- Chuyên môn: Lâm nghiệ nhiết đới và LN Thế giới

- Email: 

- Tiến sĩ từ Đại học Freiburg

- CV  

Đại học Georg-August Göttingen
 

TS. Nguyễn Trung Thành

- Chuyên môn: Nông nghiệp

- Email: 

- Tiến sĩ từ Đại học Justus

- CV  

Đại học Justus
 

TS. Ngô Duy Bách

- Chuyên môn: KH LN và Sinh thái rừng

- Email: 

- Tiến sĩ từ Đại học Georg-August Göttingen.​

- CV  

ĐH Georg August Gottingen
  TS. Lưu Quang Vinh

- Chuyên môn: Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Động vật rừng, Bò sát

- Email: 

- Tiến sĩ từ Đại học Georg-August Göttingen.​

- CV  

Đại học Cologne
 

TS. Đào Thị Hoa Hồng

- Chuyên môn: Điều tra Rừng

- Email: 

- Tiến sĩ từ Đại học Georg-August Göttingen.​

- CV  

ĐH Georg August Gottingen
 

TS.Đinh Mai Vân

- Chuyên môn: Sinh thái học đất
- Email: 
- Tốt nghiệp Tiến sĩ tại ĐH Bayreuth
- CV

ĐH Bayreuth
  TS.Hà Bích Hồng 
- Chuyên môn: Sinh học
- Email: 
- Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Dresden
- CV
Đại học Công nghệ Dresden
  TS.Hoàng Thị Thu Duyến
- Chuyên môn: Môi trường đất
- Email: 
- Tốt nghiệp Tiến sĩ tại 
Đại học Georg-August Göttingen.​
- CV
ĐH Georg August Gottingen
 

TS.Phạm Văn Tỉnh

- Chuyên môn: Thuỷ văn học
- Email:
- Đang học TS ại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden
- CV

Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden
 

TS.Lê Bá Thưởng

- Chuyên môn: Lâm nghiệp nhiệt đới quốc tế
- Email:
- Đang học Thạc sĩ tại Đại học Goettingen
- CV

Đại học Goettingen
 

TS.Bùi Thị Mai Hương

- Chuyên môn: Sinh lý thực vật
- Email:
- Đang học Thạc sĩ tại Đại học Goettingen
- CV

Đại học Bayreuth
 

ThS.Vũ Xuân Định

- Chuyên môn: Địa vật lý
- Email:
- Đang học Thạc sĩ tại Đại học Goettingen
- CV

Đại học Bayreuth
 

TS.Phạm Thanh Tú

- Chuyên môn: Lâm nghiệp và sinh thái rừng
- Email:
- Đang học Thạc sĩ tại Đại học Goettingen
- CV

ĐH Tây Bắc

PGS.TS.Bùi Xuân Dũng

- Chuyên môn: Quản lý môi trường, 

- Email: Buixuandungfuv@gmail.com

- Bằng tiến sĩ từ Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

CV

Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo
Nhật Bản
 

PGS.TS.Lê Xuân Phương

- Chuyên môn: Khoa học và công nghệ gỗ, Gỗ tổng hợp, Nhận dạng gỗ,Chế biến Lâm sản.

- Email: phuonglx@vnuf.edu.vn

-Tiến sĩ từ Đại học Tokyo, Nhật Bản.

CV                   

Đại học Tokyo
  TS.Phan Duy Hưng
- Chuyên môn: Chế biến lâm sản
- Email:
-Tiến sĩ từ Đại học Tokyo
-CV
Đại học Tokyo
  TS. Phạm Thị Quỳnh Anh
- Chuyên môn: Nông nghiệp, Khoa học tài nguyên rừng và vật liệu sinh thái
- Email:
-Tiến sĩ từ Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo.
-CV
Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo
  ThS. Lê Khánh Ly
- Chuyên môn: Môi trường
- Email:
-Tiến sĩ từ Đại học Tsukuba, Nhật Bản.
-CV
 Đại học Tsukuba
  ThS. Nguyễn Văn Ơn
- Chuyên môn: Thực vật
- Email:
-Tiến sĩ từ Đại học Hiroshima, Nhật Bản.
-CV

-Tiến sĩ từ Đại học Hiroshima
 

TS.Phùng Thị Tuyến

- Chuyên môn: Thực vật
- Email:
-Tiến sĩ từ Đại học Hiroshima, Nhật Bản.
-CV

Đại học Hiroshima

PGS.TS.Nguyễn Hải Hòa

- Chuyên môn: Địa lý, Quản lý môi trường.

- Email: nguyenhaihoa2013fuv@gmail.com

- Tiến sĩ từ Đại học Queensland, Australia.

CV   

  Australia
 

PGS.TS. Đồng Thanh Hải

- Chuyên môn: Bảo tồn đa dạng sinh học; Quản lý và bảo tồn động vật hoang dã; Giáo dục bảo tồn và tiếp cận cộng đồng; Quản lý dựa trên cộng đồng; Quy hoạch khu bảo tồn; Quản lý khu bảo tồn; tập tính động vật và nghiên cứu sinh thái.

- Email: donghaifuv@gmail.com

- Tiến sĩ từ Đại học Quốc gia Australia.

CV 

Đại học Quốc gia Australia

TS. Phí Đăng Sơn

- Chuyên môn: Tác động của thay đổi sử dụng đất / sử dụng đất đối với dòng chảy và xói mòn; Đất ô nhiễm và khắc phục hậu quả; Tài nguyên nước

- Email: sonpd@vnuf.edu.au

- Bằng tiến sĩ. từ Đại học Queensland, Australia.

CV   

Đại học Queensland
 

ThS. Phí Thị Hải Ninh
- Chuyên môn: Quản lý môi trường
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Queensland
- CV

Trường Đại học Queensland
 

ThS.Nguyễn Thị Bích Hảo

- Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học New South Wasles
- CV

Đại học New South Wasles
 

TS. NGUYEN THI THANH AN

-Chuyên môn: Kiểm kê và lập kế hoạch rừng, sinh trắc học, quy hoạch phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên; cộng đồng và khu vực được bảo vệ

- Email: thanhanfuv@yahoo.com

- Tiến sĩ Đại học Queensland – Australia.

CV   

Đại học Queensland 
 

ThS.Vũ Thị Minh Ngọc

- Chuyên môn: Kinh tế học quốc tế và Phát triển
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Quốc gia Australia
- CV

Đại học Quốc gia Australia
 

ThS.Đỗ Quang Trung

- Chuyên môn: Công nghệ sinh học
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Kỹ thuật Swinburne
- CV

Đại học Kỹ thuật Swinburne
 

ThS.Đào Thị Thanh Mai

- Chuyên môn: Khoa học Lâm nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Quốc gia Australia
- CV

Đại học Quốc gia Australia
 

ThS.Bùi Trung Hiếu

- Chuyên môn: Bảo vệ thực vật
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Queensland, Brisbane
- CV

Đại học Queensland
 

TS.Lê Văn Trung

- Chuyên môn: Máy và thiết bị CB, Công nghiệp Gỗ
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Đại học Queensland
- CV

Đại học Queensland
 

TS.Cấn Văn Thắm

- Chuyên môn: Quản lý động vật
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Đại học Queensland 
- CV

Đại học Queensland
 

ThS.Nguyễn Thị Thu

- Chuyên môn: 
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Queensland
- CV

Đại học Queensland
 

ThS.Lê Hồng Liên

- Chuyên môn: Khoa học nông nghiệp 
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Tasmania
- CV

Đại học Tasmania
 

TS.Vũ Thị Hồng Loan

- Chuyên môn: Kinh tế và thương mại
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Trường Đại học Western, Australia
- CV

Trường Đại học Western 
 

TS.Chu Ngọc Thuấn

- Chuyên môn: Nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, GIS trong QLTN
- Email:
- Tốt nghiệp
+Thạc sĩ trường Đại học Queensland
+Tiến sĩ Đại học Saskatchewan, Canada
- CV

Trường Đại học Queensland; 
Đại học Saskatchewan, Canada
Australia,
Canada
 

TS.Nguyễn Quý Nam

- Chuyên môn: Khoa học Gỗ
- Email:
- Tốt nghiệp tiến sĩ trường Đại học  Laval
- CV

ĐH Laval Canada
 
 

TS.Lê Bá Thưởng

- Chuyên môn: Khoa học môi trường
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Đại học Memorial
- CV

Đại học Memorial
 

TS.Lê Thái Hà

- Chuyên môn: Kỹ thuật ô tô
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ trường Đại học Brighton, Anh
- CV

Đại học Brighton Anh
 

TS.Trần Hồng Diệp

- Chuyên môn: Tin học ứng dụng
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Paul Sabatier, Pháp
- CV

Đại học Paul Sabatier  CH Pháp
 

TS.Vũ Trí Viễn

- Chuyên môn: Cơ khí và Tự động hoá
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Đại Diệp
- CV

Trường Đại học Đại Diệp Đài Loan
 
 

TS.Lê Thọ Sơn

- Chuyên môn: 
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ Học viện Academia Sinica
- CV

Học viện Academia Sinica
 

Ths. Nguyễn Hoàng Ngọc

- Chuyên môn: Khoa học máy tính
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học University College Cork
- CV

Trường Đại học University College Cork Ireland
 

TS.Phạm Thị Minh Thương

- Chuyên môn: Ngôn ngữ
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ ĐH Washington
- CV

ĐH Washington Mỹ
 

ThS.Lê Thái Sơn

- Chuyên môn: Khoa học lâm nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Canterbury
- CV

Đại học Canterbury New Zealand
 

TS.Nguyễn Lê Quyền

- Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ ĐH Công lập Tarlac
- CV

ĐH Công lập Tarlac Philippine
 
 

TS.Trịnh Quang Thoại

- Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ ĐH Los Banos
- CV

ĐH Los Banos
 

TS.Phạm Anh Tuấn

- Chuyên môn: Kiến trúc cảnh quan
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Katholieke Leuven
- CV

Trường Đại học Katholieke Leuven Vương quốc Bỉ

PGS.TS. Vũ Quang Nam

Chuyên môn: Sinh học đại cương, Hình thái học & Giải phẫu thực vật, Thực vật học, Phân loại thực vật.

- Email: namvq1975@gmail.com

- Tiến sĩ tại Vườn thực vật Miền Nam Trung Quốc, CAS (GUCAS).

CV   

  Trung Quốc
 

PGS.TS. Hà Văn Huân

- Chuyên môn: Công nghệ gen; Sinh học phân tử; Ứng dụng công nghệ sinh học cho nông lâm nghiệp

- Email: hvhuanbiotech@gmail.com

- Tiến sĩ từ Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc (ECUST), Thượng Hải, Trung Quốc.

CV   

 
 

ThS.Ngô Văn Thanh

- Chuyên môn: Công nghệ sinh học
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc
- CV

Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh
 

TS.Nguyễn Thị Hải Ninh

- Chuyên môn: Kinh tế và Quản lý nông nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh
 

TS.Nguyễn Thị Thanh Hiền

- Chuyên môn: Công nghệ chế biến lâm sản
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
 

TS.Nguyễn Văn Việt

- Chuyên môn: Di truyền học và nhân giống cây lâm nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

ThS.Nguyễn Tiến Thao

- Chuyên môn: Kinh tế Lâm nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

ThS.Đào Ngọc Chương

- Chuyên môn: Thiết kế và Sản xuất đồ gia dụng
- Email:
- Tốt nghiệp thạc sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

ThS.Nguyễn Thế Kỳ

- Chuyên môn: Thực vật học
- Email:
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Kỹ thuật Nông - Lâm Tây Bắc
- CV

Trường Đại học Kỹ thuật Nông - Lâm Tây Bắc
 

TS.Nguyễn Tiến Thao

- Chuyên môn: Kinh tế và Quản lý Lâm nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp tiến sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

TS.Nguyễn Văn Phong

- Chuyên môn: Giống và Công nghệ sinh học
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Cát Lâm
- CV

Trường Đại học Cát Lâm
 

TS.Trần Ngọc Thể

- Chuyên môn: Quản lý rừng
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

ThS.Trần Nho Cương

- Chuyên môn: Thể dục thể thao
- Email:
- Tốt nghiệp thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Harbin
- CV

Trường Đại học Sư phạm Harbin
 

TS.Vương Duy Hưng

- Chuyên môn: Thực vật học
- Email:
- Tốt nghiệp tiến sĩ Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc
- CV

Vườn Thực vật Hoa Nam thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc

TS.Nguyễn Thành Tuấn

- Chuyên môn: Bảo vệ thực vật rừng,Bệnh cây, Dự đoán dịch hại, Sử dụng côn trùng và các vi sinh vật có lợi, Quản lý dịch hại, Sâu bệnh hại của lâm nghiệp đô thị
- Email:
- Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

TS.Nguyễn Thị Hương Giang

- Chuyên môn: Thiết kế đồ gia dụng và công trình
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

TS.Nguyễn Đắc Mạnh

- Chuyên môn: Quản lý tài nguyên rừng
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

ThS.Trần Đức Thiện

- Chuyên môn: Quy hoạch và thiết kế đô thị
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Trùng Khánh
- CV

Trường Đại học Trùng Khánh
 

TS.Phạm Hoàng Phi

- Chuyên môn: Quy hoạch cảnh quan
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

TS.Trần Lâm Trà

- Chuyên môn: Khoa học và Kỹ thuật vật liệu gỗ
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp An Huy
- CV

Trường Đại học Nông nghiệp An Huy
 

TS.Tống Thị Phượng

- Chuyên môn: Chế biến gỗ
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh
 

ThS.Dương Thị Thanh Mai

- Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Đông Nam
- CV

Trường Đại học Đông Nam
 

TS.Hoàng Sơn

- Chuyên môn: Hệ thống điện và TĐH
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Tứ Xuyên
- CV

ĐH Tứ Xuyên
 

TS.Mai Thị Thư

- Chuyên môn: Lâm học
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Tây Bắc
- CV

ĐH Tây Bắc
 

ThS. Nguyễn Trọng Minh

- Chuyên môn: Lâm học
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Lâm nghiệp Bắc Kinh
- CV

 ĐH Lâm nghiệp Bắc Kinh
 

TS. Nguyễn Văn Quý

- Chuyên môn: Lâm nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Nông Lâm Tây Bắc
- CV

ĐH Nông Lâm Tây Bắc
 

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Chuyên môn: Lâm nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Nông Lâm Tây Bắc
- CV

ĐH Nông Lâm Tây Bắc
 

TS.Phạm Văn Hường

- Chuyên môn: Lâm sinh 
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Nông lâm Phúc Kiến
- CV

ĐH Nông lâm Phúc Kiến
 

ThS.Nguyễn Hoàng Phong

- Chuyên môn: Đường bộ và đường sắt
- Email:
- Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
- CV

Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
 

TS.Nguyễn Như Bằng

- Chuyên môn: Quản lý kinh tế nông nghiệp
- Email:
- Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Đông Bắc
- CV

Đại học Nông nghiệp Đông Bắc
 

TS.Nguyễn Thanh Tuấn

- Chuyên môn: Di truyền và nhân giống cây
- Email:
- Tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
- CV

Trường Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
 

TS.Nguyễn Thế Nghiệp

- Chuyên môn: Khoa học và công nghệ gỗ
- Email:
- Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp An Huy
- CV

Đại học Nông nghiệp An Huy
 

ThS.Lê Thị Hiền

- Chuyên môn: Lâm học
- Email:
- Tốt nghiệp Đại học Nông lâm nghiệp Tây Bắc
- CV

Nông lâm nghiệp Tây Bắc
 

ThS.Trần Thanh Liêm

- Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Đồng Tế
- CV

ĐH Đồng Tế
 

TS.Trần Nho Thọ

- Chuyên môn: KT Cơ khí & Điện tử
- Email:
- Tốt nghiệp ĐHLN Đông Bắc
- CV

ĐHLN Đông Bắc
 

TS.Hoàng Thị Dung

- Chuyên môn: Kinh tế và quản lý NN
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Tây Bắc
- CV

ĐH Tây Bắc
 

ThS.Nguyễn Đức Bình

- Chuyên môn: KT thiết kế SP mộc
- Email:
- Tốt nghiệp ĐH Lâm nghiệp Nam Kinh
- CV

ĐH Lâm nghiệp Nam Kinh
       

 


Chia sẻ